[1411. 7. november]. [Vordingborg]


Hertug Johan d. Yngre af Mecklenburg tilsiger kong Erik og dronning Margrete sin hjælp i form af 100 bevæbnede mænd, for hvilke kongen og dronningen skal betale 500 lødige mark i kvartalet.

Tekst Aa

Tekst

In Godes namen amen. Wi Iohan van Godes gnaden de iunghere hertoge to Mekelenborg to Stargarde vnde to Rozstock here bekennen openbare (etc. = nr. 317) ♦ Alle desse vorscreuenen stucke vnde articlen loue wi hertog Iohan vorbenomed den vorbenomeden koninge Erike vnde koninginnen Margareten vnde den vorscreuen riken stede vnde vast to holdende in guden truwen sunder ienegherleie hulperede edder argelist. ♦ Vnde to merer witlicheit vnde tuchnisse so hebben hir an vnde ouer gewesen vnse truwen ratgheuere vnde man alse her Mathias van Axkowe riddere Hinrik Rauen vnde Radeke Kerkdorp knapen vnde wi hertog Iohan vorbenomed hebben to ener groteren sekercheit vnde bewaringe vnde bekantnisse alle desser vorscreuenen stücke vnde articlen vnse inghesegel mit willen vnde mit widscop gehengen laten vor dessen breff. ♦ Datum etcetera.

Oversættelse

I Guds navn amen. Vi Johan, af Guds nåde den yngre hertug af Mecklenburg, herre til Stargard og Rostock, erkender åbent (o. s. v. = nr. 317). Alle disse førskrevne artikler og punkter lover vi, fønævnte hertug Johan den førnævnte kong Erik og den førnævnte dronning Margrete og de førnævnte riger at holde, fast og til stadighed i troskab uden udflugter eller svig. Og til større vitterlighed og vidnesbyrd har vores tro rådgivere og mænd, hr. Matthias Axekow, ridder, Henrik Raven og Radeke Kerkendorp, væbnere, været her til stede, og vi, førnævnte hertug Johan, har med vilje og vidende ladet vores segl hænge for dette brev til større sikkerhed og garanti for alle disse førskrevne artikler og punkter. Givet o. s. v.1