1412. 31. januar. Lund


Anders Martinssons med fleres gældsbrev til Albrecht Lippe, borger i Lübeck.

Tekst efter A

Tekst

Ik Anders Mertynsson Hans Kropelin vnde Ghert Kumhar Rolaff Kumhar vnde Goswyn Kumhar Reyner van Lutken Rolaff dy Ruwe wy bekennen openbar vor allen luden dat wy schuldich syn myt eyner samenden hant Albert Lippen borgher tho Lubecke vnde synen rechten eruen .v. hundert ghude enghelsche nobelen dy wy scholen vnde willen betalen in desseme herueste dy nv is to komende vor vnser vrouwen daghe natiuitatis Marie sunder ienegherleye lengher vortogherynghe to danke vnde tho willen betalen in Schone tho Valsterbode efte to den Elleboghen efte to Lunden ♦

Alle desse vorghescreuen stucke dy loue wy stede vnde vaste to holdene myt hande vnde myt munde vor vns vnde vnsen rechten eruen in ghelouen vnde in ghuden truwen dessem vor ghescreuen Alberde vnde sinen rechten eruen vnde eyn hebber desses breues myt synem willen em to danke betalen sunder ienegherleye argheliste vnde hulpe rede de vns vnde vnsen eruen mochten komen to vromen. vnde dessem vor screuen Alberde vnde synen eruen moghen schaden ♦

Vmme merer vorwarynghe willen so hebbe wy vnse ingezeghel laten henghen vor dessen breff de screuen vnde ghegheuen is to Lunden in den iaren vnses heren dusent iar cccc. iar in deme twelften iare dez sondaghes vor lichtmysse\

Oversættelse

Jeg Anders Martinsson, Hans Krøpelin og Gert Kumhar, Rolf Kumhar og Gosvin Kumhar, Regner v. Lutken, Rolf dy Ruwe, vi erkender åbenbart for alle folk, at vi med samlet hånd skylder Albrecht Lippe, borger i Lübeck og hans retmæssige arvinger 500 gode engelske nobler, som vi skal og vil betale i dette efterår, som nu kommer, før vor frue Marias fødselsdag uden nogen længere udsættelse fuldt ud og til fuld tilfredshed i Skåne i Falstebo eller Malmø eller Lund.

Alle disse førnævnte punkter lover vi at holde stadigt og fast med hånd og med mund for os og vore retmæssige arvinger på tro og love og i god troskab mod denne førnævnte Albrecht og hans retmæssige arvinger og at betale en indehaver af dette brev til fuld tilfredshed uden nogen svig og udflugter, som kunne komme os og vore arvinger til gavn og kunne skade denne førnævnte Albrecht og hans arvinger.

For yderligere sikkerheds skyld så har vi ladet vore segl hænge på dette brev, som er skrevet og givet i Lund i det Herrens år 1400 i det 12 år, søndag før kyndelmisse.