1412. 23. marts. Sølvesborg


Dronning Margrete og kong Erik anmoder de fra Hansestædernes i Lyneborg forsamlede sendebude om at have tillid til den af dem udsendte kapellan, hr. Herman.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie etcetera rex et dux Pomeranie et Margareta eadem gracia Waldemari Danorum regis filia Vruntlichen gr{ue}t tovoren gesand ♦

Wy danken iw leuen vrunde vor vele gudes vnde sunderghen dar vor. als wi vornomen vnde gehort hebben dat iwe vorvaren vnde gy vns vnde vnsen riken ghunstich vruntlich vnde gued gewesen hebben vnde belouen iw des gantzliken wol dat gi ock also vortan duen ♦

Vnde wy bidden iw myt gantzem vlite dat gi vnse vnde vnser rike beste bedenken vnde ramen alle weghe. in aller mate alse wi iw wol tolouen. ♦

Vurdermer so sende wi nu to desser tiid. to iw dessen vnsen capellan her Hermen vnde bidden iw mit gantzem vlite dat gi em in den weruen de wi em to iw nu to desser tiid beuolen hebben willen belouen/ vnde duet dar by vnde by allen anderen saken. als wy sundergen iw wol tolouen vnde endet ene wedder varlosen van iw to vns myt enem enkeden antwerde ♦ Dar mede beuele [wy iw] gode to ewighen tiden ♦

Scriptum Suluesborg. feria iiii ante annunciacionem beate uirginis. nostris sub secreto et signeto.

Oversættelse

Erik af Guds nåde, konge af rigerne Danmark, Sverige, Norge etc. og hertug af Pommern og Margrete af samme nåde Valdemar Danekonges datter. Venlig hilsen forudskikket.

Vi takker Eder kære venner for meget godt og i særdeleshed for, at Eders forfædre og I, som vi har erfaret og hørt, har været gunstige, venlige og gode mod os og vore riger, og vi har fuldt og helt tillid til, at I også fremover vil være det.

Og vi beder Eder med al flid om at tænke på vores og vores rigers bedste og stræbe efter det alle vegne, på alle måder, som vi visselig tiltror Eder.

Fremdeles så sender vi nu på denne tid til Eder denne vor kapellan hr. Herman og beder Eder med al flid, I vil have tillid til ham med hensyn til de ærinder, som vi nu på denne tid har overdraget ham til Eder, og gør i denne og i alle andre sager, som vi visselig særligt tiltror Eder og send ham atter hurtigt fra Eder til os med et klart svar.

Dermed befaler vi Eder i Guds vold til evige tider.

Skrevet i Sølvesborg onsdag før vor Frues bebudelsesdag under vort sekret og signet.