1413. 25. juli. Gedser


Kong Erik af Pommern giver Lüneburgs borgere ret til at handle på sine riger, da de ikke støtter deres landeherrer, hertug Bernhard og hertug Henrik.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gratia Regnorum Dacie Swecie. Norwegie Sclaworum Gothorumque Rex et dux Pomeransis ♦

Unser vruntliken grut to voren erbaren borgermestere unde radmanne ♦

Iuwen breff an uns gesant hebbe wi wol vornomen. ♦

Des wetet dat uns iuwe hern alse hertogh Bernd unde hertogh Hinrik entsecht hebben sunder unse schuld unde sunder iennigerleie reddelicheit alse wi dat wol bewisen können. ♦

Doch so hebbe wy irvreschet dat gi mit unseme ergesten noch nicht hebben vmme gegangen wente to desser tiid. ♦

Dar umme scholen iuwe borgere vnde medewonere velich soken van stunden an vnse rike vnde lande to kopslagende vnde ere werue to weruende eren tollen vnde rechticheit to geuende alse gi vns gescreuven hebben doch mit sodanem vnderschede dat gi vns willen louen vnde gewiss maken mit iuwen openen besegelden breuen twuschen hir vnde vnser vrowen dach a<s>sumpcionis negest komende dat gi vnse vnsser riike lande vnde lude ergeste nicht weten willen mit rade vnde dade edder mit iennigerleie hemelik edder openbar[1] hulpe de vns to schaden komen kan de wile dat dit orloge waret twuschen vns vnde iuwen heren vorscreuen\ ♦

God beware iw in langer salicheit ♦

Gegeuen in der zee bi Gersore vnder vnsem Secreten in sunte Iacobes dagen des hilgen apostels.

1. hemelik edder openbar] vedføjet i marginen A.

Oversættelse

Erik af Guds nåde, konge af Danmark, Norge, Sverige, de venders og goters konge, hertug af Pommern.

Vor venlige hilsen tilforn, ærefulde borgmestre og rådmænd.

Vi har visselig modtaget Eders brev, der var sendt til os, og I skal vide, at Eders herrer hertug Bernhard og hertug Henrik har erklæret os fejde, uden vi har skyld deri og uden nogen form for redelig grund, således som vi klart kan bevise det.

Dog har vi erfaret, at I ikke har befattet Eder med noget til vores skade indtil denne tid.

Derfor skal Eders borgere og medbeboere fra nu af fuldstændigt søge mod vores riger og lande for at handle, tage sig af deres forretninger og kundgøre deres toldsatser og rettighed, sådan som I har skrevet til os, dog på den betingelse at I vil love os og med Eders åbne breve mellem nu og næstfølgende Marias optagelsesdag[A] forvisse os om, at I ikke vil vide af vores, vores rigers, landes og folks fjender, hverken med råd eller dåd eller med nogen form for hjælp, hemmelig eller åbenbar, der kan komme os til skade, så længe krigen mellem os og Eders førnævnte herrer varer.

Gud bevare Eder i lang salighed.

Givet i farvandet ud for Gedser under vores sekret på den hellige apostel Jakobs dag.

A. 15. august.