1412. 11. november.


Johan af Mecklenburg kvitterer for modtagelsen af 500 mark, som kong Erik var ham skyldig.

Tekst efter A.

Tekst

In godes namen amen ♦

Wy Iohan van godes gnaden hertoghe to Mekelenborgh greue to Zwerin to Rostocke vnd to Stargarde here bekennen vnd betughen in dessem openen breue dat de alder dorchluchtigheste hocheborne furste vnd here here koning Erik van godes gnaden der ryke Dennemarken Zweden vnd Norweghen konyngh. vns heft to danke vnd tor noghe bered vnd gheuen to dessem iare. vyfhundert mark de he vns pleghe is der wy vnd vnse eruen em vnd zinen eruen tho dessem iare laten vryd leddich vnd los also dat wy dar nicht mer vmme manen scholen noch en willen vnd hebben des to tughe vnd to witlicheyd vnse ingheseghele hengen laten an dessen breff de ghegheuen vnd screuen is na godes bord verteynhundert iar dar na in dem twelften iare in zunte Mertens daghe des hillighen bischoppes/

Oversættelse

I Guds navn Amen.

Vi Johan af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin og Rostock og herre til Stargard erkender og bevidner i dette åbne brev, at den allerhøjeste højbårne fyrste og herre, hr. kong Erik af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, tilfredsstillende og fyldestgørende har udredt og givet os i dette år 500 mark, som han er forpligtet til over for os, hvorfor vi og vore arvinger lader ham og hans arvinger kvit, ledige og fri i dette år, således at vi ikke skal eller vil rykke mere derfor, og vi har til vidnesbyrd og vitterlighed derfor ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet efter Guds fødsel 1400 år derefter i det 12. år på den hellige biskop sankt Mortens dag.