1412.


Grundet de farer, der er forbundet med rejse såvel til lands som til vands, tillader Cistercienserordenens generalkapitel ordenens abbeder i Danmark, Sverige og Norge at udnævne en befuldmægtiget til hvert skudår at bringe generalkapitlet deres kontributioner.

Tekst efter Reg. Dan. l.l.

Tekst

Attentis turbinibus et periculis diuersis tam terræ quam maris quibus abbates de Dacia Sueuia Drueria et Noruegia capitulum generale uisitare uolentes incidere possent annuit et permittit fauorabiliter dictum generale capitulum ut unus dumtaxat ipsorum quem duxerint eligendum nomine omnium et singulorum eorundem contributiones secum deferens quolibet anno bissextili ceteris remanentibus capitulum uisitet memoratum.

Oversættelse

I betragtning af de forskellige forstyrrelser og farer såvel til lands som til vands, som abbederne fra Danmark, Sverige, Drueria og Norge kan støde på, når de ønsker at besøge generalkapitlet, har nævnte generalkapitel gavmildt tilstået og tilladt, at én, for så vidt der er tale om en, som man mente burde vælges på alle og enhvers vegne, hvert skudår må besøge bemeldte kapitel bringende med sig sammes kontributioner, medens de øvrige bliver hjemme.