1412.


Niels Slippe, bymand i Køge, og hans hustru Kristine sælger en gård i Køge til Sorø kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Discretus uir Nicolaus dictus[1] Slippe uillanus in Køghe et uxor eius Cristina uendiderunt monasterio beate Marie de Sora pro x marcis argenti prompte pecunie curiam unam in Køghe sitam inter curiam Suenonis Olefson et curiam Heyleri cum domibus et edificiis ac aliis pertinenciis omnibus de longo et de lato uidelicet a strata que se tendit iuxta eandem curiam in parte occidentali usque ad communem plateam orientalem dictam Brostræde salua sibi potestate retinendi in diebus suis ad usum utriusque eorum absque pensione ♦

Anno domini 1412.

1. dictus] tilføjet o.l., Aa.

Oversættelse

Den gode mand Niels, kaldet Slippe, bymand i Køge, og hans hustru Kristine solgte Sankt Marie kloster i Sorø en gård i Køge for 10 mark sølv i rede penge, beliggende mellem Svend Olufsens gård og Helges gård, med huse og bygninger og alle andre tilliggender i længde og bredde, nemlig fra det stræde, som strækker sig nær denne gård på den vestlige side lige til den fælles østergade, og som kaldes Brostræde; idet de forbeholdt sig myndighed til at beholde den i deres levetid til begges nytte uden landgilde.

I det Herrens år 1412.