1413. 6. juli - 1414. 6. juli.


Peder (Mikkelsen ((Kruse)), ækebiskop af Lund, Knut (Bosson (Natt och Dag)), biskop i Linköping, Bo (Mogensen (Lang)), biskop af Aarhus, Jens (Ovesen (Jernskæg)), biskop af Odense, Peder (Lykke ((Bille)), biskop af Ribe, Lave (Due (Glob)), biskop af Viborg skænker aflad til Gavnø Skt. Agnete Kloster.

Tekst efter registraturen. .

Tekst

Anno domini mccccxiii ..... pride nonas julii Petrus pontifex, Canutus Lyncopensis, Boetius Arhusius, Johannes Otthoniensis, Petrus Ripensis, Lago Wibergius indulgent monasterio Gabnö S. Agnetis litteras piaculares.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.