1413. 15. september . Roskilde


Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde, erkender at skylde fru Elisabeth (Henningsdatter) Podebusk 700 mark lybsk i lybsk mønt, som skal betales tilbage på næstkommende sankthansdag. Hvis gælden ikke betales rettidigt, pantsætter biskop Peder gods på Rygen, Gnies og Bischofsdorf, der tilsammen yder 100 mark stralsundsk i årlig landgilde, hvis indtægter fru Elisabeth skal oppebære uden modregning i lånets hovedstol, indtil biskop Peder eller hans efterfølger løser godset igen; løsningsdagen skal være hvert år på sankthansdag.

Tekst efter Danske middelalderlige regnskaber l.l.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia episcopus Roskildensis salutem in domino . ♦

Noveritis nos nobili domine domine Elzebe de Puthbutzke relicte domini Alberti Anderssun militis in septingentis marcis Lubicensibus in moneta Lubicensi teneri veraciter obligatos proximo festo sancti Johannis baptiste jam futuro penitus persolvendis / ita quod si in dicto solucionis termino in solvendo defecerimus / quod absit extunc eidem domine Elzebe ex consensu venerabilis capituli nostri Roskildensis bona nostra in Ruya videlicet Gnitze pro annua pensione septuaginta duas marcas Sundenses dancia . item bona nostra in Bisschoppesdorpe viginti octo marcas Sundenses annuatim pro certa pensione valencia cum omnibus ipsorum bonorum pertinenciis nullis duntaxat exceptis impigneramus per presentes . ♦

A quibus quidem bonis dicta domina Elzebe pensiones fructus redditus et obvenciones quascumque racione dicte pecunie tunc temporis ut premittitur non solute annuatim percipiat / in sortem principalis pecunie minime computando / donec dicta bona per nos seu successores nostros ab ipsa domina Elzebe seu heredibus suis dicto festo sancti Johannis baptiste quod pro termino redempcionis omni anno habeatur pro prestitis septingentis marcis Lubicensibus legittime redimantur . ♦

In cujus rei testimonium secretum nostrum una cum sigillo dicti capituli nostri Roskildensis presentibus est appensum . ♦

Datum Roskildis anno domini m quadringentesimo tredecimo octava nativitatis beate Marie virginis . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.