1413. 1. december. [Lund el. Malmø]


Arnold Poleman fra Stralsund kvitterer på egne og Hans Goldewitz' vegne kong Erik 7. af Pommern for udbetalingen af forskellige pengesummer svarende til 4000 rhinske gylden. Arnold Poleman og Hans Goldewitz har modtaget 2437 ½ lybske mark af hr. Aksel Pedersen (Thott), ridder, samt 1000 stralsundske mark, 100 lødige mark og 45 lybske skillinge af hr. Anders Mortensen, borgmester i Malmø.

Endelig har Arnold Poleman og Hans Goldewitz modtaget 2000 lybske mark af kong Eriks tjener Jens Jakobsen.

Tekst

Jw hogheborne v{oe}rste . ♦

Leue ghnedighe here her Erik van Godes gnaden der rike Dennemarcken Sweden vnde Norweghen der Wende vnde der Gothen k{oe}nynge do jk Arent Pøleman vame Sunde witlich vnde openbar myt dessem mynen openen breue vmme de veredusent rinscher gh{ue}llenen de jwe ghnade Hans Gholdewitzce vnde my heft berede laten alse van heren Axel Peterssone twedusent verehundert drettigh vnde achte halff lubische mark vnde van heren Anders Mertenssone borghermeystere to dem Ellenboghen dusent sundische mark vnde hundert lødik mark vif vnde vertigh lubische skillinge rekende vore juwelich lødich mark vnde nw van juwer ghnade dener Jens Jacobssone twedusent lubische mark ♦

Desse vorscreuen beredinge vnde betalinge ys vorbenomede Hans Gholdevitzce vnde my en deels beyde tohope gheworden vnde ghedaen vnde och eyn deels my nw na van beyder vnser weghene na mynem vnde vorbenomeden Hans Gholdevitzces wyllen vnde vulb{oe}rdt vullekomeliken entrichtet vnde ghedan ♦

Wor umme laten vorbenomeden Hans Gholdevitzce vnde jk jw vorscreuen le{ue}e ghnedighe here vnde juwen erfnamen vnde nakomelingen quit ledik loes vnde gantzce orsake vor all namanynge vnde tosprake desser vorscreuen verdusent gullen vnde dancken juwer ghnade aller dingen g{ue}der beredinge ♦

To merer bewaringe hir vmme hebbe jk mynen jngezeghele beyde van vorbenomeden Hans Ghold{ee}vitzces vnde myne weghene na deme dat jk to desser tiid vor vns beyde vulmechtighliken jeghenwerdich byn ghehengit laten vor dessen breff vnde hebbe beden meyster Gherith vnde Ghossen m{ue}ntemeystere to Lunden dat se ere jngezeghele to tughe hyr mede vore ghehengen laten ♦

Datum anno Domini mo cdo tredecimo in crastino beati Andree apostoli ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.