1413. 6. december. Roskilde byting


Tingsvidne af Roskilde byting om en skødning af Mertha, enke efter Jens Maler, til Roskilde franciskanerkloster af en grund i Roskilde

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Williadus Nicolai advocatus Roskildensis Jacobus Petri proconsul ibidem Siwardus Kanuti Petrus Johannis Jonas Smeth consules ibidem Gerardus Gerardi Ketillus Sutor Andreas Dwæ cives ibidem salutem in domino sempiternam ♦

Noverint universi tam posteri quam moderni quod sub anno domini m°cd°xiii° ipso die beati Nicolai episcopi et confessoris presentes fuimus et audivimus in placito nostro civili quod honesta matrona ac venerabilis mulier dicta Mertha relicta Johannis Pictoris in eodem placito nostro propter hoc specialiter constituta religiosis viris et devotis fratribus exhibitoribus presencium claustri fratrum minorum Roskildensis quendam fundum situm in parrochia sancti Micaelis ibidem ad occidentalem[1] appendiciam cimiterii fratrum predictorum versus partem aquilonarem cum ejusdem fundi structuris et pertinenciis nullis demptis ex deliberato animo ob remedium animarum sue progenito[rumq]ue suorum cum omni jure legaliter scotavit disbrigavit ad manus sepedictorum fratrum rite canoniceque assignavit jure perpetuo libere possidenda . obligans se sepedictis fratribus antedictum fundum conservare et liberare secundum terre leges absque contradictione et impeticione quorumcumque quod ut vidimus et audivimus publice presentibus protestamur ♦

In cujus rei testimonium et evidenciam certiorem sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno loco et die supradictis ♦

1. occidentalem] succidentalem, A.

Oversættelse

Villads Nielsen, foged i Roskilde, Jakob Pedersen, borgmester sammesteds, Sivard Knudsen, Peder Jensen, Jonas Smed, rådmænd sammesteds, Gerard Gerardsen, Keld Skrædder, Anders Due, borgere sammesteds til alle der ser dette brev hilsen i Herren.

Alle, både kommende og nærværende, skal vide, at i det Herrens år 1413 på sankt Nicolai dag var vi tilstede og hørte på vort byting, at en agtværdig kone og ærværdig kvinde kaldet Mertha, enke efter Jens Maler, fremstod med særligt henblik herpå på samme vort ting og skødede lovligt med al ret til de klostergivne mænd og fromme brødre, nærværende brevvisere, fra Gråbrødrenes kloster i Roskilde, en grund beliggende i sankt Mikkels sogn sammesteds op til det vestlige anneks af de førnævnte brødres kirkegård og mod den nordlige del med samme grunds bygninger og tilliggender, intet undtaget, af velovervejet hu til bod for sin og sine forfædres sjæle; og hun frigjorde den til de oftnævnte brødres hånd på lovformelig og kanonisk vis og overdrog dem den til at besidde frit med evig ret, idet hun forpligtede sig overfor de oftnævnte brødre til efter landets love at bevare og friholde den førnævnte grund fra indsigelse og påkrav fra nogen side; hvilket vi med dette brev offentligt erklærer, at vi har set og hørt.

Til vidnesbyrd om dette og større sikkerhed herfor er vore segl hængt under dette brev.

Givet ovennævnte år, sted og dag.