1413. 12. december. Lodi


Pave Johannes 23. giver kong Erik 7. af Pommern meddelelse om sammenkaldelse af koncilet i Konstanz og opfordrer ham til at komme personlig eller sende gesandter.

Arkivalske oplysninger efter Rep l.l. Tekst efter Svenskt Diplomatarium l.l.

Tekst

Johannes episcopus, servus servorum dei, <venerabili Erico regi Dacie etc.>[1] salutem et apostolicam benediccionem. Ad pacem et exaltacionem ecclesie ac tranquilitatem Christiani populi prompto corde et efficaci deciderio intendentes ea libenter ordinamus et querimus, per que hujusmodi pax, exaltacio et tranquillitas merito valeant provenire; dudum siquidem felicis recordacionis Alexander papa quintus, predecessor noster, sacro generali consilio Pisano tunc presidens, ex quibusdam magnis et arduis causis, eundem moventibus, ipso approbante consilio, inter cetera decrevit iterum generale concilium, extunc ad triennium per se vel successorem suum in loco, de quo sibi vel eidem successori videretur, fore solenniter convocandum, idemque predecessor ea, que ad reformacionem ecclesie expedienda restabant, protunc suspendit ipsumque concilium usque ad tempus triennii prefatum continuandum statuit et prorogavit; postmodum vero ipso Alexandro predecessore, sicut deo placuit, vita functo, nobisque divina favente clemencia ad apicem summi apostolatus assumptis, cum tempus hujusmodi triennii jam adventaret et nos per vestigia ejusdem predecessoris incedere ac ordinacionem prefatam ab eo in concilio factam, ut prefertur, puro corde et recta voluntate adimplere procuraremus quibusdam racionibus tunc expressis animum nostrum mobentibus, concilium hujusmodi in Romana urbe, que, paulo ante de manibus hostium recuperata, presenciam nostram pro ejus conservacione plurimum flagitabat, debito tempore convocavimus, verum quia, adveniente postea tempore constituto, prelati et ceteri, qui hujusmodi concilio interesse debebant, nequaquam in tanto numero convenerunt quantum rerum agendarum pondus et magnitudo requirere videbantur. Nos post alias prorogaciones per nos factas tandem ipsum concilium ad mensem decembris nunc presentem solenniter prorogavimus et celebrandum statuimus, locum autem infra certum tempus tunc reliquimus declarandum, ut interim super eo maturius consuleremus. Post hec vero infra dictum tempus nondum elapsum per literas carissimi in Christo filii nostri Sighismundi, electi in regem Romanum, et Ungarie regis illustris instantissime requisiti, ut non properaremus in declaracione hujusmodi loci pro concilio facienda, sed tam in declaracione loci predicti, quam eciam in tempore dicti concilii celebrandi supersedere vellemus, donec ipse nuncios suos super hoc instructos ad nostram presenciam destinaret. Nos votis ejusdem regis, qui ex zelo devocionis et puritate fidei manare conspiciebamus, annuentes, adventum prefatorum nunciorum de venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium et prelatorum, qui Rome in generali consistorio ad hoc vocati fuerunt, voluntate, consilio et assensu duximus expectandum. Deinde cum post Romane urbis miserabilem casum ad nos, tunc apud Florenciam existentes, ejusdem regis nuncii accessissent ex parte ejusdem regis multa nobis circa materiam suggessissent, eorum auditis relatibus pro pleniori expedicione dilectos filios nostros Antonium, tituli sancte Cecilie presbiterum, et Franciscum, sanctorum Cosme et Damiani diaconum, sancte Romane ecclesie cardinales, cum plena super hujusmodi eleccione loci et deputacione temporis potestate ac simul cum eis dilectum filium nobilem virum Manuelem Cheyssoloram militem Constantinopolitanum ad presenciam ejusdem regis transmisimus, qui ad eum venientes, tandem de ipsius regis consilio et assensu civitatem Constanciensem, provincie Maguntinensis, pro loco hujusmodi concilii celebrandi concorditer elegerunt ac tempus ad initiandum hujusmodi concilium statuerunt diem primam mensis novembris proxime venturi. Deinde vero nos pro quibusdam magnis et arduis negociis cum eodem rege juxta nostrum et ipsius desiderium personaliter convenientes certificati ab eo de habilitate, capacitate et securitate civitatis Constanciensis antedicte, quam securitatem ipse rex se prestaturum et in ipso concilio affuturum personaliter pollicetur; volentes et ab intimis cupientes ut prefata celebracio concilii salubriter impleatur et optatum consequatur effectum, hujusmodi eleccionem loci et temporis, ut premittitur factam, auctoritate apostolica de eorundem fratrum consilio et assensu ratificavimus, approbavimus et confirmavimus ac apostolice roboris adjecimus firmitatem prefatumque concilium in civitate Constanciensi predicta prima die mensis novembris proxime venturi initiandum et auctore domino exinde celebrandum eadem auctoritate et consensu statuimus, pronunciavimus, decrevimus ac sollenniter publicavimus, venerabiles fratres nostros patriarchas, archiepiscopos et episcopos ac dilectos filios electos, abbates et ceteros ecclesiarum et monasteriorum prelatos requirentes, hortantes et monentes et in virtute prestiti juramenti et sancte obediencie eisdem mandantes quatinus personaliter, necnon carissimos in Christo reges et nobiles viros principes, duces, marchiones et alios, qui hujusmodi concilio interesse debent, vel qui prodesse possunt quoquomodo per viscera caritatis domini nostri Ihesu Christi invitantes et exhortantes quatinus pro pace ecclesie et omnium Christianorum eciam personaliter, et si personaliter non possunt per sollennes oratores congruo tempore dicto concilio debeant interesse, prout in aliis nostris literis super hoc confectis plenius continetur. Quocirca devocionem vestram requirimus et monemus vobis et vestrum singulis in virtute prestiti juramenti et sancte obediencie injungentes quatinus in quantum deo placere cupitis pro pace et exaltacione ecclesie ac tranquilitate Christianorum prefato concilio in loco et tempore constitutis debeatis personaliter interesse. Quod si aliqui ex vobis justis fortasse et canonicis impedimentis causantibus ad hujusmodi locum et tempus concilii personaliter adesse nequiverint, tunc illi, qui sic impediti fuerint aliquos suo nomine deum timentes sciencia et rerum experiencia preditos ac sufficienti mandato suffultos mittere non postponant, vices eorum, qui miserint in dicto concilio impleturos. Volumus autem et presencium tenore mandamus quod hujusmodi nostra publicacio et convocacio concilii ac requisicio prelatorum et cetera, que in presentibus nostris literis continentur per te, <frater rex Erice etc., venerabilibus fratris consiliariis, nunciis, militibus, marchionibus, baronibus tuis >[2] sollenniter intimentur, quodque per te et ipsos injungatur eisdem quatinus pro debito prefati juramenti et dei complacencia congruo tempore ad locum hujusmodi concilii juxta ordinacionem nostram debeant se conferre et ibidem personaliter interesse, ut sic congregata christifidelium multitudine copiosa ea, que in ipso concilio agenda incumbunt deo auctore et adjutore feliciter ordinentur. Insuper volumus quod de hiis, que circa hujusmodi intimacionem et requisicionem egeritis per literas vestras nos certiores reddere curetis. Datum Laude ij idus decembris, pontificatus nostri anno quarto.

1. <venerabili Erico regi Dacie etc.>] Indsat af udgiver. Brevet er kalkeret over et identisk brev til ærkebiskoppen af Uppsala. Den oprindelige hilsen er således Archiepiscopo Upsalensi ejusque suffraganeis et Upsalensis et ceterarum ecclesiarum capitulis necnon abbatibus provincie Upsalensis. 2. <frater rex Erice etc., venerabilibus fratris consiliariis, nunciis, militibus, marchionibus, baronibus tuis >] Indsat af udgiver. Den oprindelige ordlyd: frater archiepiscope , venerabilibus fratribus, coepiscopis, suffraganeis ac capitulo tuis prelatis et personis tuarum ecclesie, civitatis et diocesis ac per eosdem suffraganeos similiter capitulis, prelatis et personis suarum ecclesiarum, civitatis et diocesis, exemptis et non exemptis, sollenniter .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.