1413.


Mads Pedersen (Raadenraa) i Lille-Næstved skænker fire grunde med boder til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Matheus predictus[a] donavit et scotavit nobis dictos iiii fundos tabernarum ♦ Mcdxiii ♦

a. predictus] Dipl. Dan. 1405, 14059999027 .

Oversættelse

Førnævnte Mads skænkede og skødede os de nævnte fire grunde med boderne. 1413.