1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 19. september 1407, i hvilket Biskop Eskil og kapitlet i Ribe bekender, at dronning Margrete har skænket 500 lødige mark til indstiftelsen af et vor frue alter i Ribe domkirke med daglig gudstjeneste samt årtid dagen efter Marie bebudelsesdag.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale ridderæ Møleke oc Gerith van der Lanken a wapan gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusindefirehundrethe vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh haffue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet permæns breff w raget oc wscrapet oc j alle made wfalsket oc w wmistenckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe helt oc holdet oc allstings welbewaret hwilket breff luder ordh fran ordh efter thy som her efter følgher ♦

Wj Eskel meth gudhs nadhe biskop j Ripæ (etc. = Dipl. Dan. 19. september 1407, Diplomatarium Danicum nr. 14070919003) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haffue wi ladet ware jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.