1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 24. juni 1408, i hvilket biskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at dronning Margrete har fyldestgjort dem for de 4.000 lybske mark, som de det foregående år havde lånt kong Erik til gotlandssagen.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre withrlicht[1] oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehwndrethe vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh haffue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæset eet opet permæns breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc wmisthenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wy Bo meth gudhs nathæ biscop j Aars (etc. = DD 1408. 24. jun., nr. 14080624001) ♦

Oc til meræ witherlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. withrlicht] = witherlicht.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.