1414. 21. marts. Vadstena


Ærkebiskop Peder Mikkelsen (Kruse) i Lund og Ærkebiskop Eskil i Nidaros beder på egne, kong Eriks (her omtalt "Swevorum Gothorum Danorum et Noricorum Sclavorumque rex ac Pomeranorum dux") og det svenske folks vegne paven om, at biskopperne Nils i Linköping, Brynjulf i Skara samt nonnen Ingrid, som har grundlagt klostret i Skeninge, må blive kanoniserede.

Udtog efter Dipl. Norv. l.l.

Tekst

Sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici ejusque sacro dominorum cardinalium collegio Petrus Lundensis et Eskillus Nidrosiensis ecclesiarum archiepiscopi regnorum Dacie et Norvegie cum humilitate et reverentia debitis pedum oscula beatorum votisque et mandatis sacri collegii firmiter obedire. Peder og Eskil fremsætter herefter grundene til, at Brynjulf og Ingrid skal kanoniseres . Datum Watzstenis anno 1414 indictione 7. die 21. mensis martii nostris sub sigillis presentibus appositis inpendentibus.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.