1414. 18. juni . Helsingborg


Ærkebiskop Peder (Mikkelsen (Kruse)) af Lund meddeler biskoppen i Ribe (Peder Lykke), at han har modtaget kaldelse fra pave Johannes 23 vedr. et koncilium i Konstanz, og han anmoder om, at indholdet gøres bekendt blandt Ribe stifts gejstlighed.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Petrus archiepiscopus Lundensis domino Petro episcopo Ripensi. Litteras domini Johannis pape XXIII, sub bulla ejus plumbea in filo canopi recepimus: Archiepiscopo Lundensi (etc. = DD 1413. 12. dec., nr. 14131212002). Nos igitur devotionem vestram requirimus, quatenus convocatis ecclesie vestre prelatis, capitulo, abbatibus, prioribus exemptis et non exemptis omnibusque clericis vestre dyocesis, quos hujusmodi negotium tangere videritis, apostolicam convocationem et requisitionem eis sollempniter intimetis secundum formam litterarum nobis a sede apostolica directarum, de hiis, que circa hujusmodi intimationem egeritis, nobis rescribentes. Datum Helsingburgh die Marci et Marcelliani nostro sub secreto.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.