1414. 28. august.


Rådmænd og indbyggere i de tre lande Ejdersted, Everschop og Udholm lover Heinrich 4., Adolf 8. og Gerhard 7., hertuger af Slesvig, troskab og lydighed og forpligter sig til ikke at indgå fred med nogen, især ikke med Ditmarsken, uden hertugernes tilladelse.

Tekst efter A.

Tekst

Wy radlude vnde de gantze meenheyt dryer lande Eyderstede Euerikeschepp vnde Vdholm don wytlik vnde openbare an desseme breue alle den ghennen de ene seen edder horen lezen dat wy vns vnderdanich gheuen vnseme gnedigen heren hertegen Hinrike . hertege to Sleswijk greue to Holsten to St{oe}rmeren vnde to Schowenborg synen b{oe}len . hertegen Aleffen vnde hertogen Gherde vnde eren rechten eruen ewigen by en to bliuende en to helpende vnde to sterkende nach al vnser macht wan er vnde wor id[1] en behoff is jegen de ghenen de se beschedigen mogen vnde willen / ♦

Vortmer so schole wy vnde willen to ewigen tyden nene sunderge vrede noch sone zoken . hebben vnde holden noch myd heren . myd steden . edder myd landen vnde io bez{uo}ndergen . myd deme lande to Dythmerschen id en sche myd volborde vnde willen vnser vorscreuen heren \ ♦

Vort mer so wille wy vnde scholen vnseme ergenomeden gnedigen here[2] nicht vorholden noch broke edder jenigerleye rechticheyt des wy van rechte plichtich zynd ♦

Vnde hebben des to th{ue}ge vnde ener ligghenden ork{uo}nde vnse dre jngesegele vnser vorgenomeden dryer land myd wydschopp gehenghet laten to desseme breue de gheuen vnde screuen is na Godes bord verteynhundert jar dar na in deme[3] vertynden jare in deme dage Augustini des hilgen bischoppes ♦

1. id] is, A. 2. here] tilføjet over linjen i A. 3. deme] de me, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.