1414. 28. oktober.


Torben Jensen, væbner, skænker sin gård i Fjenneslevmagle til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

f. 10v:

Nobilis vir Thorbernus filius Johannis filii Trugilli armiger . dedit monasterio instinctu devocionis curiam unam in Fyenessløffmaglæ de pensione duorum talentorum annone cum aliis proventibus annuo solitis . assignavitque eam cum pertinenciis omnibus pro sepultura sua uxoris sue Katerine . filiorumque suorum in possessionem perpetuam anno domini mo quadringentesimo xiiii die beatorum Symonis et Jude ♦

f. 16r:

Nobilis vir Thorbernus Johannis armiger dedit monasterio beate virginis in Sora curiam in Fiænesløff magle de qua dantur loco pensionis annue duo talenta annone cum aliis obvencionibus solitis pro sepultura sua et uxoris sue Katarine ac filiorum suorum et assignavit eam cum pertinentiis suis omnibus monasterio in possessionem perpetuam anno domini m ccccxiiii die beatorum Symonis et Jude ♦

Oversættelse

f. 10v:

Den ædle mand, Torben, søn af Jens Truelsen, væbner, gav efter from indskydelse klosteret en gård i Fjenneslevmagle med en landgilde på to pund korn samt de andre vanlige indtægter om året; og han anviste den til klosteret med alle tilliggender til evig besiddelse til gengæld for gravsted for sig selv, sin hustru Katrine og deres sønner i det Herrens år 1414, på sankt Simons og sankt Judas’ dag.

f. 16r:

Den ædle mand Torben Jensen, væbner, gav den hellige jomfrus kloster i Sorø en gård i Fjenneslevmagle, af hvilken der årligt ydes to pund korn som landgilde samt andre vanlige indkomster, til gengæld for gravsted for sig selv, sin hustru Katrine og deres sønner; og han anviste den til klosteret med alle dens tilliggender til evig besiddelse i det Herrens år 1414, på sankt Simons og sankt Judas’ dag.