1415. 7. marts. Roskilde


Jens Andersen (Basse) i Bildsø, væbner, skøder sit gods i Udstrup (Merløse herred) til Clara kloster i Roskilde; til gengæld skal abbedissen og søstrene hvert år torsdag før søndag Lætare lade holde en sjælemesse for Jens og hans forfædre med vigilier og en messe ved daggry; ved Jens' død skal de tillige lade holde ligfærd for ham med ti messer.

Tekst efter A.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus . Johannes Andree armiger habitans in Bilzæ salutem in domino sempiternam . ♦

Noverint universi presentes et futuri me ex mera deliberacione et benivola voluntate omne jus quod in bonis in Ostorp in Mierløsæheret sitis que prounc in habitant Mathias et Nicholaus Jul habeo cum omnibus suis pertinenciis claustro sancte Clare Roskildensi confero pro salute animarum parentum meorum et mee scoto libere et resigno pure propter deum tali condicione quod abbatissa et sorores predicti claustri que pro tempore fuerint omni anno va feria ante dominicam qua cantatur letare anniversarium cum vigiliis in vesperis et una missa cantata de mane pro salute animarum parentum meorum et mee omni anno habeant celebrare hoc eciam adjecto quod me viam universe carnis aggresso statim exequias ut eis nunciatum fuerit cum vigiliis et . x . missis sollempniter habeant semel celebrare .[1]

In cujus rei testimonium sigillum meum[2] una cum sigillis honorabilium virorum videlicet domini Nicholai Boecii canonici Roskildensis et[3] previsoris claustri sancte Clare et Petri Martænsøn armigeri et previsoris claustri beate virginis Roskildensis presentibus est appensum . ♦

Datum Roskildis anno domini . mo . cdo . xvo . va feria ante dominicam qua cantatur letare Jerusalem . \ ♦

1. .] herover et tegn der ligner et u eller a; det kan ikke afgøres, hvorvidt det er en del af det efterfølgende I eller et overskrevet bogstav. 2. meum] rettet i marginen fra nostri conventus A. 3. et] herefter gentaget et (efter linjeskift) A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.