1415. 29. september.


Orfejde udstedt til byen Lübeck af Johann Bercken, som har siddet fængslet i Lübeck grundet den fejde, som Lübeck har med kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Ik Johans Bercken bekenne openbar in desme breue vor allesweme, dat ik den erbaren heren, borgermesteren vnde radmannen der stad Lubek, eren borgheren, denren vnde nakomelinghen ene rechte orpheyde louet vnde sworen hebbe, loue vnde swere in desme breue vor my, mine maghe vnde vrund, boren vnde vnneboren, vnde vor al de ghenne, de vmme minen willen d{oe}n vnde laten willen, sonder ienigherleye arghelist to ewigen tiden to holdende, darvore dat ik in eren torne sloten zad van der veyde wegene, de se hebben mit dem heren, den coninghe van Dennemarken.

Vnde loue in guden truwen vnde swere sonder allerleye arghelist, dat ik der suluen heren, erer borghere, denre vnde der eren vorbenomed nummerm{ee}r viand werden en wil noch nymand van miner wegen, vnde se, ere gud vnde ere stad Lubek nummerm{ee}r beschedeghen wil, heymeliken edder openbar, noch in rade ofte dade wesen, dat se beschedeghet werden ienigherleye wys.

In huius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum.

Datum anno Domini Mo CCCCo XV, ipso die beati Michaelis archangeli.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.