1416. 6. maj. Riga


Rådet i Riga skriver til rådet i Dorpat, at det ikke vil lade skibe sejle igennem Øresund, førend det har modtaget oplysninger om, hvorledes forholdene er i samt hinsides Øresund.

Tekst

Na der grote etcetera.

Ersamen leven heren.

Willet weten, dat hiir schepe gekomen sin van der Wismer, van Lubeke und van den steden dar ummelanx, und hebben nicht vornomen wenne alle gud.

Hiir umme wille wi den schepen orlof geven, binnen landes to segellende, wor und wan se willen.

Men de schepe, de dor den Sunt willen, de en sin noch nicht rede to segellende, der en wille wi ok noch nicht segellen laten, eer wi tidinge horen, wo id in deme Sunde und af gene side Sundes sta.

Hiir umme doet wol, und scrivet dit den heren to Revele, als gi erste konen und mogen, des wi hochliken van ju begeren, und gerne vorschulden willen, wor wi vormogen.

God almechtege spare juwe ersamen vorsichret und gesunt to langen tiiden.

Gescreuen to Rige, in sunte Johannis dage ante Portam Latinam, under unse stades secrete.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.