1416. 2. november.


Severinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), skænker aflad til Stenstrup kirke.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Anno domini mccccxvi. Severinus episcopus Tranqviliensis vicarius episcopi Otthoniensis Johannis in sacris ..... iv nonas novembris ecclesiis Stendorp et ..... concedit expiationes.

b) Frater Severinus dei et apostolicæ sedis gratia episcopus Contraquilliensis. vicariusque in pontificalibus reverendi in Christo patris ac domini, domini Joannis eadem gratia episcopi Ottoniensis. Datum Hanstorp anno domini m cdo xvio in commemorationem omnium animarum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.