1417. 17. januar. Vordingborg


Kong Erik 7. af Pommern bekræfter Gavnø Skt. Agnete klosters privilegier.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxvii xvi. calendas februarii Wordenburgi rex Ericus [1] privilegia monasterio Gabnoensi confirmat.

1. rex Ericus ] Ericus rex, SRD I l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.