1417. 31. maj. [Rostock]


Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Rostock, meddeler rådet i Wismar, at hertug Johann af Mecklenburg har aflyst mødet den 1. juni på Priwall, og begærer derfor, at rådene i Wismar og Lübeck i stedet sender deres rådsudsendinge til Rostock.

Tekst

Post salutacionem.

Ersamen leven vrunde.

Den dach, de nylkest scholde weset syn up dem[1] Priwalk etc., den heft unse herre hertoge Johan wedderboden.

Hir umme, leven vrunde, beghere wy, dat gii de juwen bynnen Rostoke sunder sument senden; unde wy bidden, dat gii den van Lubeke vorscriven, dat se de eren myt den anderen sendeboden na Rosteke senden myt den ersten, wente wii irvaren hebben, dat se to waterwerd komen willen.

Siit sund unde salich.

Scriptum sub secreto Rostoccensium, quo utimur ad hec, feria 2 infra festum pentecostes anno 17[2] .

1. dem] de, Aa. 2. anno 17] mangler i Ab.

Oversættelse

Efter hilsenen.

Hæderværdige kære venner.

Det møde, som for nylig skulle have været på Priwall etc., det har vor herre hertug Johann aflyst.

Derfor, kære venner, begærer vi, at I uden tøven sender jeres folk i Rostock afsted; og vi beder om, at I skriftligt meddeler dem i Lübeck om, at de hurtigst muligt skal sende deres folk af sted til Rostock sammen med de andre sendebude, idet vi har erfaret, at de vil komme ad vandvejen.

Vær sunde og salige.

Skrevet under dem fra Rostocks sekret, som vi bruger til dette, om mandagen i pinsefesten i året 17.