[1417]. 15. juli. [Lübeck]


Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Lübeck, skriver til kong Erik 7. af Pommern.

Tekst

Irluchtigeste hochgeborne furste, leve gnedige here.

Also wy to juwen koningliken gnaden gesand hadden de ersamen hern Tideman Stene unde hern Diderik Morkerken , radmanne to Lubeke, umme juwen gnaden to vorkundigende, wo wy, umme des menen besten willen unde uppe dat vormiddest der hulpe Godes de lande to vrede unde to gnaden komen mochten, uns under groten kosten gudlik vorarbeydet hadden unde in dat beste vorramet tyd unde stede, dar juwe gnade unde de Holsten heren eyn yewelk sine schedeslude hebben mochte, umme to vorsokende, dat gii in beyden siiden mochten gevlegen werden, also hebben uns de sulven her Tideman unde her Diderik nů wedder bigebracht, wo juwe koninglike gnade, de allewege to vrede geneged is, umme des menen besten unde unser bede willen deme also gerne volgen wille, also dat gi juwer gnaden schedeslude up den erst to komenden unser leven vrowen dach assumpcionis hebben willen to Flensborch etc., dar wi juwen gnaden odmodeliken umme danken.

Unde hebben dar nů vurder angesproken, na deme wii anders nicht irkennen, juwe gnade en sii recht, isset denne, dat juwen gnaden in de schede dat recht also tovallet, alse wii uns jo to dem almechtichgen Gode vorhopen, dat id sche, dat wii bi juwer gnaden rechte mit rade unde mit dade bliven willen unde juwen koningliken gnaden allewege gerne to willen unde behegelik sin, wor wii mogen.

Juwe koningliken hochwerdicheid unde furstliken gewald beware de konig der ere to langen saligen tyden, bedende over uns.

Scriptum divisio apostolorum.

Oversættelse

Strålende, højbårne fyrste, kære nådige herre.

Eftersom vi havde sendt de hæderværdige herrer, hr. Tideman Steen og hr. Diderik Morkerken, rådmænd i Lübeck, til jeres kongelige nåde for at meddele jeres nåde, hvorledes vi - for det fælles bedstes skyld og for at landene med Guds hjælp kunne komme til fred og nåde - under store omkostninger havde arbejdet henimod og efter bedste evne fastsat tid og sted, så jeres nåde og de holstenske herrer kunne have jeres respektive voldgiftsmænd på det bestemte sted til det bestemte tidspunkt for at forsøge, om I på begge sider kunne blive forsonet, så har disse herrer, hr. Tideman og hr. Diderik, nu meddelt os som svar, for hvilket vi ydmygt takker jeres kongelige nåde, at jeres nåde, som overalt er velvilligt stemt for fred, for det fælles bedstes og vores bøns skyld således gerne vil opfylde vores bøn, således at I vil have jeres nådes voldgiftsmænd til den førstkommende Vor Kære Frues Himmelfartsdag i Flensborg etc.

Og de har nu dertil udtalt - idet vi ikke ved andet end, at jeres nåde har ret -, at skulle det ske, at retten tilfalder jeres nåde i retsafgørelsen, således som vi har sat vort håb til den almægtige Gud, at det vil ske, så vil vi forblive ved jeres nådes ret med råd og dåd, og vi vil overalt, hvor vi kan, gerne være jeres nåde til velvilje og behag.

Må Ærens Konge bevare jeres kongelige højærværdighed og fyrstelige magt i lange, salige tider, idet I beder for os.

Skrevet på dagen for Apostlenes deling.