1417. 18. juli. [Slesvig]


Væbnerne Claus v. d. Wisch og Ivan Pogwisch samt andre holstenske riddere og væbnere lover ikke at skade kong Erik 7. af Pommern, mens deres herrer Heinrich 4., hertug af Slesvig, og Heinrich 3., greve af Holsten, forhandler om en fred med kong Erik.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes von der Wisch vnde Jwan Pogwisch knapen bekennen vnde bethugen openbaar in dessem breue vor alsweme dat wy an desseme krijge de tusschen deme allerdurluchtigsten fursten vnde hern heren Erike der rjke . Dennemarken Sweden Norwegen der Wende vnde der Goten koninge vnde hertogen to Pomeren vnde vnsen heren . alse greue Hinrike de jungere de sik nomet hertoge to Sleswijk vnde greue Hinrike von Holsten is nicht doen edder wesen scholen vnde willen . mit raade edder mit dade nenerleyewijs dat deme erbenomeden heren koninge sinen rijken vnde den synen to schaden edder to arge kamen moge . de wile dat de erbenomede here koning sines rechtes neenen ende hefft[1] mit vnsen erbenomeden heren van Holsten . vnde mit rechte to eneme gantzen ende nicht vorscheden sint ♦

Dit loue wy Clawes van der Wisch vnde Jwan Pogwisch vorbenomed deme erbenomeden heren koning Erike vnde sinen nakomlingen vnde to siner truwen hant louen wi siner vorscreven dryer rijke raade . in guden truwen vnde vnser een vor den anderen mit ener samenden hant vnde vor desse mede de hiir nascreven staan alse her Siuerd Seesteden . Hartwig von Siggen Clawes Kotelberch . Herman Moltke[2] . Luder Rikstorpp . Tratowe . Siuert Dozenrode . Hartwich Stubstorpp . Otte van der Wisch . Luder Stamp . Clawes Wenkesterne . Eler Raatlowe . Clawes Wunsfleet . Eggert Wunsfleet . Henneke Mistorpp . Hans Kok . Otte Rantzsowe . Volken Gwnowe . Hinrik . Clawes . Herman van der Osten Herman Schulte . Otte van Elmen Johan van Lunenberge Otte van Staden . Hinrik van Reken . Bernt Boleke . Hinrik Blomeke . Hinrik Reder Johan van Swanenuelde . Johan van Wynsen . Clawes Jeger Grote Otte Hinrik Rouer . L{uo}deman Singende . Peter Henneke Herman Stutte . Junge Kersten uan Swanenwedel . Petel Hoene . Detleff Hert . Kersten . Clawes . Marquart Stutte Henneke Pogwisch . Hans van Vleeten . Hinrik Schade . Clawes Kotelberch Hermans sone . vnde vor vnse knechte genomet vnde vngenomet . stede vnde vast to holdende sunder jennigerleye argelist rechtgank edder hulperede . ♦

To merer witlicheit vnde groter vorwaringe hebbe wy mit witscopp vnde wol beradenen mode vnse jngesegele henget vor dessen breff . de gegeuen is na Godes bort verteynhundert jar in deme souenteyenden jare[3] des sondages negest na aller apostel dage ♦

1. hefft] heff, A. 3. jare] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.