[1417. juli. Lübeck]


Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Lübeck, skriver til hertug Heinrich af Slesvig.

Tekst

Hochgeborne vorste, ghunstighe here.

Alse wii in deme mitweken negest vorleden umme juwer herlicheit leve unde umme des gemenen besten willen bii jw gereden weren to der Arnsboken, also vorneme wii wol under anderen stucken, dat gii 10 heren unde 10 stede udsetteden, ud welken gii kesen wolden twe heren unde ver stede to schedesluden, de juwes rechtes scholden mechtich wesen jeghen den heren koningh van Denemarken, unde de schedeslude wolde gii bringen up ene stede unde tiit, alse wii der vorramende worden[1] etc.

Also hebbe wii dat bii unse vrunde van den steden ghebrocht, de nicht mede to Arnsboken weren.

Unde wente, leve here, ze unde wii gerne seghen, dat de lande to vreden unde to guder sate quemen, so hebbe wii uns dar mede bekummert, unde hebben ener tiid vorramet, alse up unser vrowen dach assumpcionis erst to komende[2] ; unde dat gii denne juwe schedeslude hadden to Ekelenforde, so wolde wii gerne mit gantzem vlite under des dar to arbeiden, dat de here koningh erbenomed queme mit sinen schedesluden to Koningesborch; dar juwer beider schedeslude vorsoken mochten, efft se jw mit vorsicht unde gnade des almechtighen Godes vorscheden mochten.

Unde scholde wii hir wes gudes ane vorarbeiden, dat to ende drapen mochte, so moste gii uns van stunden an udnomen, we juwe schedeslude wesen scholden, alse de here koning gedan hefft, wente wii uns bevaren, dat id anders en unendelik werff unde arbeid wesen wolde.

Wii begheren ok, dat gii uns scriven, wat vorwaringe gii don willen umme jw to holdende, wes jw van den schedesluden toghesecht wert, up dat wii to bet dar ane to arbeidende hebben etc.

1. vorramende worden] vorramende worden, Ac vorrameden worden, Aa vorrameden, Ab. 2. up unser vrowen dach assumpcionis erst to komende] dvs. Mariæ Himmelfart, 15. august 1417.

Oversættelse

Højbårne fyrste, nådige herre.

Eftersom vi sidste onsdag for jeres herligheds gunsts og det fælles bedstes skyld red hen til jer i Ahrensbök, så har vi forstået blandt andre stykker, at I udpegede 10 herrer og 10 stæder, af hvilke I ville vælge to herrer og fire stæder til voldgiftsmænd, og at disse skulle være jer mægtige til ret over for hr. kongen af Danmark, og at I ville medbringe disse voldgiftsmænd til et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, sådan som det var blevet aftalt etc.

Således har vi forelagt det for vores venner fra stæderne, som ikke var med i Ahrensbök.

Og idet, kære herre, de og vi gerne ser, at landene kommer til fred og til en mindelig aftale, så har vi beskæftiget os dermed, og vi har fastsat et tidspunkt for et møde, nemlig den førstkommende Vor Frues Himmelfartsdag. Og for at I på det tidspunkt skal have jeres voldgiftsmænd i Eckernförde, så vil vi til gengæld med al vor flid gerne arbejde henimod, at den førnævnte hr. konge skal komme til Königsburg med sine voldgiftsmænd, hvor begge siders voldgiftsmænd så kunne forsøge at forlige jer med den almægtige Guds nåde og forsyn.

Og hvis vi her skal kunne udvirke et eller andet godt, som kunne føre til en afgørelse, så må I straks fortælle os, hvem der skal være jeres voldgiftsmænd, sådan som hr. kongen har gjort det, thi vi frygter, at det ellers ville blive et uendeligt møje og besvær.

Vi ønsker desuden, at I skriver til os om, hvilken sikkerhed I vil give for at holde, hvad voldgiftsmændene påbyder jer, for at vi des bedre kan arbejde derhenimod etc.