[1417. juli]. [Lübeck]


Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Lübeck, meddeler kong Erik 7. af Pommern, at de holstenske herrer vil have deres voldgiftsmænd på Gottorp den 15. august 1417.

Tekst

Irluchtigeste hochgeborne vorste, leve gnedige here.

Alse uns juwe koninglike gnade bi hern Tideman Stene unde hern Diderike Morkerke benalet heft, dat gii juwer gnaden schedeslude hebben willen to Flensborch up unser vrowen dach assumpcionis erst to komende[1] , des hebbe wii dat vort vorarbeydet bi den heren van Holsten, also dat se ere schedeslude up den sulven dach ok hebben willen to Gottorpe.

Unde wente se uns ok gescreven hebben, dat de schedeslude alumme dar velich wesen unde komen scholen van erer wegene unde der eren, so bidde wii juwe gnade, dat also to bestellende, dat ere schedeslude dar ok velich komen unde wesen mogen.

Unde eft juwe gnade welke stede dar bi hebben wille, so mach juwe gnade de breve schicken an unse vrunde, den rad to Lubeke, de willet se gerne vort schicken, dar se wesen scholen.

Unde mochte wii juwen gnaden jergen ane to willen, denste unde behegelik siin, dat dede wii gerne mit beraden willen.

Juwe koningliken hochwerdicheid unde vorstliken gewald beware de koning der ere to langen saligen tiiden, bedende over uns.

Unde uns desse eyn antword to scrivende bi dessem boden.

Radessendeboden

1. up unser vrowen dach assumpcionis erst to komende] dvs. Mariæ Himmelfartsdag, 15. august 1417.

Oversættelse

Strålende, højbårne fyrste, kære nådige herre.

Eftersom jeres kongelige nåde har meddelt os ved hr. Tideman Steen og hr. Diderik Morkerken, at I vil have jeres nådes voldgiftsmænd i Flensborg på den førstkommende Vor Frues Himmelfartsdag, har vi arbejdet videre med det hos de holstenske herrer, således at de også vil have deres voldgiftsmænd på Gottorp på den samme dag.

Og idet de også har skrevet til os, at voldgiftsmændene på alle måder kan være sikre dér, og at de kan komme sikkert derhen på deres og deres folks vegne, så beder vi jeres nåde om at ordne det således, at deres voldgiftsmænd også kan komme sikkert derhen og være sikre dér.

Og hvis jeres nåde dér vil have nogle stæder med sig, så kan jeres nåde sende brevene til vores venner, rådet i Lübeck, da vil de gerne sende dem videre, hvorhen det skulle være.

Og kunne vi være jeres nåde til velvilje, tjeneste og behag på den ene eller anden måde, så ville vi gerne tjene jer med velberåd hu.

Må Ærens Konge bevare jeres kongelige højærværdighed og fyrstelige magt i lange, salige tider.

Og at vi måtte få et skriftligt svar desangående ved dette bud, herom beder vi.

Rådsudsendingene.