1417. 13. oktober. Lübeck


Rådet i Lübeck meddeler rådet i Wismar, at det ikke vil sende udsendinge til Rostock for dér at forhandle med de danske udsendinge, hr. Klaus v. Vitzen og hr. Sten (Tygesen) Basse (til Tybjerg), idet rådet i Lübeck først ønsker at forhandle med de holstenske grever i Hamburg.

Tekst

Wes wij gudes vormogen, na vrundliker grote.

Ersamen leuen vrunde.

Alse vns her Nicolaus van Vitzen vnde Steen Basse gescreuen hebben, vnse radescumpane bi en to hebbende bynnen Rozstoke in dem donredage alse morgene, vormode wij, dat se iw vnde den anderen steden ok gescreuen hebben, also enkone wij de vnsen dar morghene nicht hebben, alse wij den steden to Rozstoke wesende gescreuen hebben, wente wij in vrydage erst tokomende vnses radescumpane hebben moten tegen de Holsten heren bynnen Hamborch, dar se vns na dem scriuende, alse en de stede nu kortliken van der Wismer screuen, dage tekend hebben, vnde also drade de vnses rades cumpane van Hamborch komen, scolen se vort ane sument rijden na Rozstoke mit dem Holsten afschede.

Vns dunket ok nod vnde nutte wesen, datmen wete, watmen van den Holsten heren hebben mach, er men bi de vorscreuenen heren Nicolaus vnde Stene kome.

Hirumme, leuen vrunde, endoruen de juwen der vnsen nicht beyden, mit en na Rozstocke to ridende, men dat se vore hen rijden, mit den anderen steden wes to beghynnende vp der vnsen tokumpst, vnde dat se vns entsculdigen, wente wij vmme vnser aller vnde des menen besten willen vnde ok vmme beueles willen der stede latest bynnen der Wismer vorgaddert de vnsen erst senden willen to Hamborch.

Sijt Gode beuolen, dessen anderen breff sunder sument to schickende an de stede to Rozstocke vorgaddert bi juwen boden.

Screuen vnder vnsen secrete, des mitwekens na Dyonisij, anno XVIIo.

Consules Lubicenses.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.