1417. 18. oktober. Lübeck


Rådet i Lübeck beder rådet i Wismar om at sende udsendinge til Lübeck for dér at forhandle med kong Erik 7. af Pommerns udsendinge.

I forlængelse heraf anmoder rådet i Lübeck rådet i Wismar om at opfordre rådet i Rostock til at gøre det samme.

Tekst

Wes wy gudes vormogen touoren.

Leuen heren vnde vrunde.

Alse de dach gesleten is to Rozstocke, dar wij de vnsen scholden gehad hebben, des wij doch nicht don enkonden, wente wij vnse vrunde tegen de heren van Holsten gesand hebben to Hamborch van der stede wegen, de noch nicht wedder komen en sint etcetera, also hebbe wij vornomen, dat des heren koninges sendeboden bynnen juwe stad gekomen sint, de vns gescreuen hebben, dat se kortliken bi vns wesen willen, nademe wij de vnse to Rozstocke nicht senden en konden, begerende, dat wij de anderen stede sunder zument darbi vorboden willen, deme wij also gerne dan hebben, vnde bidden, leuen vrunde, dat gi des nyne wijs enlaten, gi en senden de juwe, de sik in den zaken vorweten, mit den vorscreuenen des heren koninges sendeboden to vns in vnse stad, wente wij hopen, dat id, eft God wil, vele gudes inbringen schole vmme legenheyd willen der yennen, de de degedinge anrored.

Leuen vrunde, schicked desse anderen breue vort, dar se wesen scolen, biddende de van Rozstocke, dat se se vortan schicken sunder sument.

Sijt Gode beuolen.

Screuen vnder vnsem secret, vp sunte Luce dage des Ewangelisten.

Consules Lubicenses.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.