1417. 23. og 26. november. Konstanz


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Tronetus de Bergniss, indehaver af præceptoriet i augustinerklostret i Tempzin i Schwerin stift, om ny provision på det samme embede i det tilfælde, at den sag, som han fører derom med Wilhelmus Chacepolli, præceptor i Mårkær kloster, ikke falder ud til fordel for nogen af dem.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum in preceptoria domus s. Anthonii in Tempczin ordinis s. Augustini Zwerinensis diocesis, super qua inter Tronetum de Bergniss possessorem ejusdem et quendam Wilhelmum Chacepolli assertum preceptorem domus in Morker sancti et ordinis predictorum Slesvicensis diocesis coram domino cardinali Veronensi dicitur verti causa, a nonnullis asseritur[1] neutrum dictorum litigantium in dicta preceptoria jus habere, supplicatur pro parte dicti Troneti, quatenus mandare dignemini dicto domino cardinali vel in locum ejus forsan surrogando, quod, si per eventum litis hujusmodi sibi constiterit neutri dictorum litigantium in dicta preceptoria jus competere, eandem preceptoriam [fructus 64 mr.] .... prefato Troneto possessori de novo conferat et provideat de eadem.

Concessum ...

Datum Constantie 6. kal. dec. anno 1.[2]

1. asseritur] = asseratur. 2. 6. kal. dec. anno 1.] således Aa9. kal. dec. anno 1. Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.