1418. 30. januar.


Edom herreds rådmænd og menighed tilstår at have hyldet hertug Heinrich af Slesvig og svoret at være tro og lydige mod ham som deres rette arveherre og erklærer, at de vil give ham skyld og skat.

Tekst

Wẏ radmanne vnde gantze menheit an Edomesheerde bekennen vnde betughen openbare an dessen breue . dat wẏ vnsen gnedighen heren hertoghen Hinrike van Sleswijk vnde greuen to Holsten etcetera huld[ig]het vnde sworen hebben truwe vnde vnderdenich to wesende . alse vnsem rechten erffboren heren vnde willen em sch{ae}t vnde schulde gheuen . vnde an allirmathe hors{ae}m wesen . alse wi sinen vorelderen dan hebben . vnde stan anders neneme heren huldinghe to wen em vnde sinen eruen ♦

Des to tughe so is vnses heerdes jngheseghel henghet an dessen breff de gheuen is na Godes bord veerteynhundert jare dar na an dem achteynden jare des sondaghes vor lichtmissen ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.