1418. 30. april. Roskilde


Fru Elsebe (Henningsdatter) Podebusk udsteder en kvittering til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, for godt regnskab af hendes gods i Jylland, som Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde, i sin tid og efter ham biskop Jens har haft i varetægt.

Tekst efter A.

Tekst

Jk Elzebe van Pudbuske vor my vnde vor myne rechten erfnamen do witlik in dessem breue dat de erbare here an God vader her Johan bisscop to Roskilde lefliken vnde vruntliken my ghe antwerdet heft myn ghud in Nortjutlande myt mynen breuen dat myn here bisscop Peter zelegher dachtnisse an sinen weren hadde bette an sinen d{oe}t vnde myn here van Roskilde de n{uo} to der tiid ys in der zuluen wyse heft ghe hat also dat ik Elzebe vorscreuen noch myne erfnamen to ewyghen tyden to myne heren bisscop Johanne to Roskilde noch to sinen nakomelinghen nenerleye to sprake scholen vmme rekenscop der vpboringhe hebben vnde late se dar van quiid vnde los ♦

To bekantnisse so hebbe ik Elsebe vorscreuen myn ynghezeghel henghen laten vor dessen bref ♦

Vnde to witlicheit hebben en bezeghelt her Hermen Kopman her Reymer Berndes prestere vnde Jesse Kremer ♦

Ghescreuen to Roskilde na Godes bord dusend jar veerhundert jar jn deme achteynden jare in dem auende Philippi vnde Jacobi der hilghen apostele ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.