1418. 21. maj. Riga


Rådet i Riga skriver til rådet i Reval.

Rådet i Riga meddeler, at det netop har modtaget en skrivelse fra rådet i Lübeck til de livlandske stæder i almindelighed og til rådet i Reval i særdeleshed.

Rådet i Riga meddeler, at det har læst skrivelsen fra rådet i Lübeck, og at det nu sender skrivelsen videre til rådet i Reval sammen med nærværende brev.

Endelig beder rådet i Riga rådet i Reval om at give dets rådsudsending besked på at sørge for et hus i Lübeck, hvor rådsudsendingen fra Reval og rådsudsendingene fra Riga kan spise og overnatte i fællesskab, såfremt Revals rådsudsending skulle ankomme til Lübeck før rådsudsendingene fra Riga.

Tekst

Unsen vruntliken grot unde wes wy gudes vormogen tovoren.

Ersamen heren unde leven vrunde.

Wy hebben up dussen dach entfangen dussen bygebunden bref[a] under der van Lubeke secrete an de gemenen Liiflandeschen stede unde sunderliix an ju sprekende.

Den bref wy upgebroken unde gelesen hebben, unde senden ju den sulven bref vort myt unser stad secrete in der hilgen drevoldicheit avende int jar xiiiic XVIII[1] .

Item, ersame heren, begere wy, dat gii juwen boden mede don willen[2] , oft se lichte to Lubeke qwemen er unse bode, umme eyn hus to besorgende, dar se ere kost tosamende inne hebben unde liggen mogen.

Borgermestere unde raed der stat Rige.

1. xiiiic XVIII] Hanserec. l.l. skriver 1418; ændret til romertal efter Bunge l.l. 2. willen] wille, A.
a. dussen bygebunden bref] det pågældende brev fra rådet i Lübeck kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.