[1418]. 11. juni. Slesvig


Hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at hertug Heinrich af Slesvig forgæves har forsøgt at finde fire hansestæder, som kan optræde som voldgiftsdommere på hans vegne. Derfor ønsker de, at rådsudsendingene udvælger fire stæder for ham.

Tekst

Post salutacione<m> etc.

Erliken guden vrunde.

Alzo jw wol witlik ys umme den rechtdach, den wii mit dem koninge van Dennemarken uppe sunte Johannis dach to middensomere negest komende[1] holden schullen na der vorraminge der degedinge, alze gii sulven vorrameden, also dat unser en jewelik vor schedeslude hebben scal twe vrome heren und veer stede ute der hense.

Des hebbe wii, hertoge Hinrik , by velen steden sulven geweset und unse bodeschop dar umme vor und na gehad, und de stede vruntliken gebeden, dat se dat van unser wegen to sik genomen hadden, wente se unses rechtes unde unser heren unde vrunde schulden mechtich wesen; dar uns doch nyne antworde van weddervaren kunde, dat se dat yenige wiis van unser wegene to sik nemen wolden.

Bidde wii vruntliken mit gantzem vliite, dat gii veer stede dar to vogen willen, de over unsen degedingen stan und, efft des behoff ys, unse schedeslude wesen mogen mit unsen heren und vrunden, alzo des vorramet ys, uppe dat dat an uns in dem rechtdage und rechtgange nen gebrek en werde.

Dat wille wii alle wege vruntliken mit jw vorsculden, wor wii mogen.

Biddende des juwe vruntlike bescreven antworde by dessem yegenwordigen boden, wor wii to tiiden mogen.

Siit Gode bevolen.

Screven to Sleswiik des sonavendes vor Viti under unser beider ingesegel.

1. sunte Johannis dach to middensomere negest komende] dvs. sankthansdag, 24. juni 1418.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.