[1418]. 8. juli. Pinneberg


Grev Adolf af Schauenburg skriver til hansestædernes rådsudsendinge med ønske om, at de skal bistå hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten, som har overholdt mødet i Slesvig 24. juni 1418, i sagen mod kong Erik 7. af Pommern, som ifølge grev Adolf ikke har overholdt mødet i Slesvig, for at kong Erik ikke skal fortsætte med at øve uret og vold mod dem.

Tekst

Post salutacionem.

Erliken, wisen lude, guden vrunde.

Alze jw menliken wol vordenken mach umme den rechtdach, den unse leven vedderen, hertoghe Hinrik to Sleswik und greve Hinrik to Holsten , mit deme koninge van Dennemarken to sunte Johannis baptisten dage to middensomere[1] , alze nu was, scolden holden hebben; deme se doch so gerne dan hadden, dar se ere heren und vrunde, alzo se hebben scolden, bii hadden, und des lange noch wardende weren; dar wii des geliik up getogert hebben, uppe dat an den erbenomeden unsen leven vedderen des rechtdages nen gebrek were; des de koning doch alzo nicht besocht hefft, also he sulven na lude siner bezegelden breve und na sineme secgende und willekore scholde dan hebben, alzo gii alle wol vorvaren hebben.

Und na deme etlike stede van der menen henzestede wegene deme koninge und unsem vedderen erbenomed by sunte Mertens dage, de dat twisschen en beden gesecht hebben, welk erer were, de koning edder unse vedderen erbenomed, de deme rechtdage unde rechtgange nicht vul en dede, dat se und de menen henzestede denne dem jennen, de dem rechtdage und deme rechtgange vul dede, mit gantzer macht behulplik und sinem rechte wolden biistendich wesen, dat unsen leven vedderen erbenomed geliik deme koninge van den steden alzo annamed ward.

Des bidde wii jw alle, leven vrunde, mit andachtem vliite, dat gii unsen leven vedderen erbenomed to eren rechten behulpen und bistendich wesen willen, uppe dat de erbenomede koning wedder God und wedder recht alzo nicht vorunrechte und vorungnade und mit groter gewalt alzo van eren vederliken erven und van lande und luden mit walt alzo nicht vordrive, alse he aldus lange gedan hefft.

Dat wille wii mit unsen erbenomeden vedderen umme jw vruntliken vorschulden, wor wii mogen.

Biddende des juwe gutlik antword by dessem boden.

Geven to Pynnenberge an sunte Kiliani dage etc.

1. sunte Johannis baptisten dage to middensomere] dvs. sankthansdag, 24. juni 1418.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.