1418. 21. september.


Borgmestre og rådmænd i hansestæderne Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald udsteder fuldmagt til rådsudsendingene fra rådet i Lübeck til at modtage Tønder slot af hr. Nicolaus v. Buchwald og hr. Detlev v. Ahlefeld.

Tekst efter A.

Tekst

Wij borgermestere vnde radmanne der stede Rozstok Stralessund Wysmer vnde Grypeswold bekennen vnde betugen openbare in dessem breue vor alsweme dat wij endrechtliken vulmechtich gemaked hebben vnde vulmechtich maken in craft desses breues de erbaren radessendeboden der stad Lubeke de de rad dar sulues vp sunte Michels dach hebbende werden bynnen Sleswik van vnser aller wegen wedder toentfangende van hern Nycolawese van Boekwolde vnde hern Detleue van Aneuelde ridderen dat slot T{uv}nderen mit sinen tobehoringen also alse de van Lubeke vnde wij eme dat geantwordet hebben ♦

Vnde wes de vorscreuenen radessendeboden van Lubeke dar bij denne vort donde vnde latende werden dat wille wij zamentliken vnde besunderen stede vnde vast holden sunder inzage ♦

Vnde des to merer tuchnisse is der stad van der Wismer jngezegel van vnser aller wegen vnde des wij alle zamentliken nu tor tijd hijr to bruken gehenged vor dessen breff ♦

Datum anno Domini mo cccco xviijo ipso die beati Mathei apostoli et ewangeliste / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.