1418. 6. december.


Jens Rynkeby, prior for Dalum kloster, og Ingrid, abbedisse sammesteds, skænker gods til fru Ide Bromersdatter til at blive i dennes livslange eje.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxviii ..... Johannes Rinkeby prior et Ingerta priorissa Dalumensium virginum iix idus decembris nobilissimæ foeminæ dominæ Idæ Bromersdotter attribuunt quædam bona ad vitæ tempus.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.