1419. 28. marts. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Sanderus Bonow og Hermannus Boysleyt om at få det overdraget til en uvildig person at give dem tilladelse til at bytte embeder, skønt de begge i forvejen har flere andre embeder, Sanderus bl.a. et evigt vikariat i Vilmnitz på Rügen i Roskilde stift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

.. Cum .. Sanderus Bonow canonicatum et prebendam ac archidiaconatum Uznamensem[1] in ecclesia Caminensi, in qua majores et minores sunt prebende, necnon Hermannus Boysleyt[2] parrochialem ecclesiam opidi Pozuwalcensis ac unam in ecclesia Gustrowensi et aliam perpetuas vicarias in capella s. Nicolai Stetinensis Caminensis diocesis, quos obtinent, desiderent ex certis rationabilibus causis invicem permutare, supplicant s. v. dicti Sanderus et Hermannus, quatinus alicui probo in Romana curia vel extra eam mandare dignemini, ut ab eisdem Sandero et Hermanno resignationes hujusmodi ex causa predicta admittat eisque admissis canonicatum et majorem prebendam ac archidiaconatum, qui quidem archidiaconatus dignitas est [fructus 30 mr. arg. puri] Hermanno necnon parrochialem ecclesiam et vicarias predictas [fructus etiam 30 mr. arg. puri], cum per hujusmodi resignationes vacaverint, etiam si ... dictus archidiaconatus curatus et electivus sit[3] , Sandero prefatis conferat[4] non obstante, quod Sanderus in s. Nicolai opidi Sundensis unam et in Vilmenytze Zwerinensis et Roskildensis diocesium aliam [fructus 6 mr. arg. puri] ac Hermannus prefati in Colbergensi unam perpetuas vicarias necnon canonicatum et prebendam in b. Marie Stetinensi dicte Caminensis diocesis ecclesiis [omnium fructus 20 mr.] <obtinent>[5] .

Fiat pro utroque. O.

Datum Florentie 5. kal. aprilis anno 2.

3. sit] således rettet i APDsint Aa. 4. conferat] således rettet i APDferat Aa. 5. <obtinent>] tilføjet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.