1419. 24. april.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Ludovicus (Aleman), biskop i Maguelonne og pavelig vicekammermester, har meddelt den pavelige bank, at paven har nedsat Lund ærkesædes takst fra 4000 til 2000 guldfloriner og justeret de øvrige takster tilsvarende.

Desuden om at Oluf Jakobsen, kantor i Lund, og Jens Madsen, kannik sammesteds, på vegne af Peder (Lykke), ærkebiskop sammesteds, har lovet at betale servispenge og de mindre afgifter, idet halvdelen skal betales inden for otte måneder, den anden halvdel inden for de derpå følgende otte måneder.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Die lune 24. aprilis [1419 indictione 12. anno 2] dominus Ludovicus episcopus Magalonensis vicecamerarius retulit in bancho camere apostolice, quod Martinus papa V taxam ecclesie Lundensis, que taxata erat ad fl. 4000, propter paupertatem et alia gravamina redux[it] ad 2000 tantum et similiter minuta servitia et alia solvi consueta moderavit juxta taxam 2000 predictam ....

Eadem die ... domini magistri Olavus Jacobi cantor et Johannes Mathei canonicus ecclesie Lundensis procuratores et procuratorio nomine domini Petri archiepiscopi Lundensis ac tamquam principales et private persone obligarunt se pro eodem: promiserunt camere et collegio pro communi servitio juxta reductionem suprascriptam 2000 fl. auri de camera et quinque minuta servitia consueta.

Solvendo medietatem promissi hinc ad octo menses proxime futuros et reliquam medietatem infra alios octo menses extunc proxime secuturos, submiserunt se, renuntiaverunt et juraverunt in forma, et dominus vicecamerarius tulit sententias, et dicti domini procuratores tamquam principales et private persone renuntiaverunt decreto sacri concilii Constanciensis loquente de terminis solutionum fiendarum de servitiis supradictis.

Promiserunt insuper producere mandatum ratihabitionis infra dictum primum terminum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.