1419. 26. juni. Firenze


Pave Martin 5. bevilger to supplikker af Jens Mortensen, kannik i Ribe.

Den første supplik om at få provision på et evigt vikariat ved Maria Magdalenes alter i Lund domkirke, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Ribe; vikariatet er ledigt ved at den hidtidige indehaver Jens Andersen har opnået kanonikat og præbende sammesteds, hvilket ifølge Lund domkirkes statutter er uforeneligt med det evige vikariat.

Den anden supplik om at få provision på sognekirken Sankt Petri kirke i Malmø, ledig ved at den hidtidige indehaver Jens Jakobsen har opnået dekanatet i Lund, som er en dignitet, og dog uretmæssigt har beholdt sognekirken, hvorfor besættelsesretten iflg. Laterankoncilets statutter tilfalder pavestolen.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Johannes Martini canonicus Ripensis, quatenus sibi de perpetua vicaria ad altare b. Marie Magdalene situm in ecclesia Lundensi [fructus 8 mr.] ex eo vacante, quod Johannes Andree illam obtinens canonicatum et prebendam ejusdem ecclesie auctoritate ordinaria sibi collatos e[s]t pacifice assecutus, et quo[s], etiam, ut dicitur, obstante antiqua consuetudine ipsius ecclesie, nequivit insimul obtinere, dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda ecclesie Ripensis [fructus 4 mr.].

Item, quatenus eidem Johanni Martini de parrochiali ecclesia s. Petri in Malmoe Lundensis diocesis, que de jure patronatus regis [vel][1] laicorum existit, [fructus 18 mr.], ex eo vacante, quod Johannes Jacobi illam obtinens decanatum ecclesie Lundensis, que dignitas est, canonice sibi collatum extitit pacifice assecutus illosque simul contra canonicas sanctiones a tanto tempore detinuit, prout detinet, quod ejus collatio juxta Lateranensis statuta concilii ad sedem apostolicam legitime devoluta existit ...

[Fiat ... O.]

[Datum Florentie 6. kal. julii anno 2.]

1. [vel]] usikker læsning.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.