1419. 31. august. Københavns slot


Kong Erik 7. af Pommern skriver til rådet i Reval.

Kong Erik meddeler, at hr. Krister Nilsson ((Vasa), høvedsmand på Viborg slot) har meddelt ham, at rådet i Reval har hjulpet hans undersåtter.

I forlængelse heraf takker kong Erik for den hjælp, som rådet i Reval har ydet hans undersåtter.

Tekst

Ericus, Dei gratia Daciae, Sveciae, Norwegiae regnorum, Slavorum Gothorumque rex et dux Pomeraniae.

Unse gunst tovoren.

Guden vrunde!

Umme de twedracht und schelinge, de tuschen juwer stat und den unsen geweset is, des heft uns unse getruwe man und raad, her Cristern Niclesson nu berichtet, wo gi ju dar vruntliken und wol ane bewiset hebben, also dat den unsen dar liik vore scheen is, dat wi gerne horen und ju des vruntliken danken, und willent gerne vorschulden.

Hir mede bevelen wi ju Gode.

Scriptum in castro nostro Hafniæ, anno etcetera XIXo, feria quinta post festum decollationis beati Johannis Baptistae, nostro sub secreto.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.