1419. 7. september. Sorø


Kong Erik 7. af Pommern erklærer overfor indbyggerne på Sjælland, at såfremt Sten Basse kan godtgøre, at de kongebreve, som hr. Bjørn Olufsen, ridder, har udtaget mod ham, blev opnået uretmæssigt, så vil kongen kassere disse breve, indtil sagen er pådømt af rettertinget.

Tekst efter A.

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclavorum Gotorumque rex et dux Pomeranie Selandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦

Si lator presencium Steno Bassæ docere poterit sicut intendit / quod dominus Bero Olavi miles literas nostras contra ipsum super bonis in Tholstorp / Næsby / Størbødhæ et Skowhusæ aput vos receperat minus juste nos dictas literas sic receptas cassamus per presentes donec hec causa coram nobis in placito nostro justiciario fuerit terminata ♦

Datum in Sora anno domini mcdxix vigilia nativitatis beate virginis nostro sub sigillo ad causas teste Petro Falster justiciario nostro ♦

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge, og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland, hilsen og nåde.

Hvis nærværende brevviser, Sten Basse, kan godtgøre, således som han har til hensigt, at hr. Bjørn Olufsen, ridder, uden ret hos jer havde modtaget vore breve mod ham om gods i Tolstrup, Næsby, Stårby og Skovhuse, kasserer vi med dette brev de nævnte, således modtagne breve, indtil denne sag kan afsluttes for os på vort retterting.

Givet i Sorø i det Herrens år 1419, dagen før den hellige jomfrus fødselsdag under vort rettertingssegl med Peder Falster, vor justitiar, som vidne.