1419. 2. oktober. Reval


Riddere og væbnere i landene Harrien og Wirland bevidner, at hr. Siegfried Lander v. Spanheim, på daværende tidspunkt Den Tyske Ordens komtur i Fellin, nu livlandsk ordensmester, 21. maj 1414 var blevet sendt til Reval af hr. Dietrich Tork, daværende livlandsk ordensmester, for at fortælle folkene i Reval om, hvorfor hr. Johann v. Dolen var blevet dræbt i Preussen.

I forlængelse heraf erklærer de førnævnte riddere og væbnere, at Siegfried Lander v. Spanheims beretning intet indeholdt, som kunne være til skade for kong Erik 7. af Pommern, hans krone eller hans undersåtter.

Tekst efter A.

Tekst

Wy gemeynen rittere vnde knechte der lande Haryen vnde Wirlande / bekennen vnde bethugen openbare in desseme openen breue / dat in den yaren vnses heren Jhesu Cristi / dusent verhundert vnde jm vertenden yare / des negesten mandages vor pinxsten[1] / de erwirdige vnse gnedige herre her Syfrid Lander van Spanheym / to der tyd cumpthur to Vellin / nw meister dutsches ordens to Lyfflande / gesand wart to Reuale / to vns gemeynen ritteren vnde knechten vorgenomed in bodeschafft / van dem erwirdigen vnsem gnedigen herren / hern Dyderike Tork do tortyd meister des vurgenomeden ordens / vmme to weruende vnde to vortellende vor vns allen de zake / warvmme zelige her Johan van Dolen gedodet were in Pruszen / welke bodeschafft/ werff vnde vortellinge to der tyd schach in Hinriks Scherenbeken erue / vppme groten huse to Reuale vor vns allen gemeynliken / so en wart in der bodeschafft van dem erwirdigen vnsem gnedigen heren heren Syfride nw meister to Lifflande vurgenomed / nw wort ger{oe}ret gesproken offte gewegen / dat sich mochte theyn to smaheit des allirdurchluchtigisten vnses allirgnedigsten heren des koniges van Dennemarken syner cronen syner gnade offte den synen / ♦

Dat segge wi by guden truwen vnde ritterliker ere / ♦

Vnde des to tuchnisse der warheit / so hebbe wi Diderik van dem Vytinch{oe}ue / Bertold van Lextess rittere / Herman Soye / Claws Soye des landes rath / Otto Soye / vnde Bertold Todwen van der gemeynheit der ritterschafft to Haryen / Otte van Brakell ritter / Henneke Asserie / Woldemar Wrangell / Hinrich Tuve / vnde Jordan Wacke des landes rath to Wirlande vnse jngesegell vor vns vnde de gemeynen rittere vnde knechte beider lande an dessen breff gehangen / ♦

Gegeuen to Reuale na der gebort Jhesu Cristi veirteynhundert yar vnde jm negenteynden jare des negesten mandages na sunte Michelis dage archangeli / ♦

1. des negesten mandages vor pinxsten] dvs. 21. maj 1414.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.