1419. 11. oktober. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Mogens Trudsen, præst fra Lunde stift, om provision på sognekirken i Viby (nu Gustaf Adolfs kyrka) i samme stift, ledig ved, at den hidtidige indehaver Lars Godbjørnsen ulovligt har forenet besiddelsen af denne kirke med besiddelsen af sognekirken i Älleköping uden pavelig dispensation, hvorfor besættelsesretten tilfalder pavestolen.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Magnus Throtonis presbiter Lundensis diocesis, quatenus sibi de parrochiali ecclesia Wibe dicte diocesis [fructus in presentia 8 mr., in absentia 3 mr.] vacante ex eo, quod quidam Laurentius Guthberni eandem ecclesiam unacum parrochiali ecclesia Ellecopingensi ejusdem diocesis per annum et amplius contra constitutionem Execrabilis[a], nulla canonica dispensatione desuper obtenta, insimul detinuit, prout detinet de presenti, occupatas, dignemini providere.

Fiat ... O.

Datum Florentie 5. id. oct. anno 2.

a. Execrabilis] Extrav. Jo. XXII 3.1 (Friedberg II 1207-1209).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.