1420. 15. januar. Firenze


Pave Martin 5. reserverer dekanatet i St. Castor i Koblenz i Trier stift for magister Oluf Jakobsen (Knop), kannik i Roskilde, skønt han i forvejen har kantoriet i Lund og kanonikater og præbender i Roskilde, Lund og Uppsala.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. reserverer dekanatet i St. Castor i Koblenz i Trier stift for Olavo Jacobi canonico Roskildensi, bacallario in decretis, skønt han i forvejen har kantoriet i Lund og kanonikater og præbender i Roskilde, Lund og Uppsala.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.