1420. 3. marts. Firenze


Franciscus (de Conzieu), ærkebiskop i Narbonne og pavelig kammermester, kvitterer Peder (Lykke), ærkebiskop i Lund, for gennem sin prokurator, magister Oluf (Jakobsen (Knop), kantor i Lund), at have betalt en del af sine servispenge til det pavelige kammer, 250 guldfloriner.

Samtidig udsætter han fristen for betaling af resten af servispengene til 6 måneder efter brevets udstedelse.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Franciscus etc., quod dominus Petrus archiepiscopus Lundensis pro parte partis sui communis et minuti servitiorum, in quibus camere etc. tenebatur et extitit efficaciter obligatus, 250 fl. auri de camera per manus magistri Olavi in Romana curia procuratoris nobis etc. solvi fecit realiter et cum effectu.

De quibus etc. Et insuper etc. Secum etc.

Verum intellecta mole gravaminum pro parte dicti domini archiepiscopi coram nobis exposita, que ipsum etc. verisimiliter impotentem, auctoritate nobis in hac parte commissa usque ad sex menses proxime futuros terminum sibi duximus prorogandum.

Volumus etc.

In quorum etc.

Datum Florentie die 3. mensis martii anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.