1420. 27. marts. Firenze


Det pavelige kammers optegnelse om, at Johannes (Scheele), biskop i Lübeck, har aflagt ed som kollektor i de tre nordiske riger.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Die 27. martii [1420 indictione 13] dominus Johannes episcopus Lubicensis collector in regnis Dacie Svecie et Norvegie. Et juravit officium fideliter exercere in forma.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.