1420. 14. april. Wismar


Reces af hansemødet i Wismar bl.a. indeholdende følgende punkter:

1) Hansestæderne er blevet enige om at sende rådsudsendinge til et møde med kong Erik 7. af Pommern 1. maj 1420. På dette møde skal de drøfte hansekøbmændenes situation i de tre riger. Endvidere skal alle rådsudsendingene til mødet medbringe oplysninger om de overgreb, som er blevet begået mod deres borgere i de tre riger.

3) Hansestæderne er blevet enige om at forhandle med kong Erik om en forlængelse af freden imellem kongen og de holstenske herrer.

4) Såfremt forhandlingsmødet med kong Erik trækker ud til pinse, skal de pågældende rådsudsendinge i stedet sejle ind i Slien for at deltage i det møde, som skal finde sted 2. juni 1420 i Slesvig by. Endelig meddeles det, at man skal sende rådsudsendinge til mødet i Slesvig, uanset hvordan forhandlingsmødet med kong Erik forløber.

Tekst

Anno Domini 1420 dominica quasimodo geniti domini nunctii[1] consulares civitatum maritimarum: de Lubek Yordanus Plescow , Hinricus Rapesulver , Thidemannus[2] Steen ; de Hamb{uo}rch Hinricus de Berghe , Johannes Wyen[3] ; de Rozstok Ulricus Grulle , Hinricus Buck ; de Sundis Symon de Urden , Johannes Burow ; de Gripeswoldis Nicolaus Below ; de Wismaria Johannes Bantzecow , Hinricus de Clene , Gherardus[4] Belowe , Ghobele de Sterne et Johannes Vrese , in Wismaria congregati, infrascripta tractaverunt negocia.

<1> Int erste is vorramed unde een ghedregen, dat de stede willen senden to dem heren koning van Dennemarken, uppe den dach Philippi et Jacobi[5] uthtoseghelende, umme de sammelinge unde dat grote utb{oe}d te sprekende, unde umme dat rostiment der schepe unde c{oe}pmans in den riiken, to irvarende, offt de c{oe}pman unghehindert unde velych moge vorsoken de riike, alze zik de stede to des koninges gnaden anders nycht vormoden.

[.....]

<3> Item to sprekende myt dem heren koninge umme den vrede to vorlengende tuschen synen gnaden unde den Holsten heren etcetera.

<4> Item offt sik de tiid by dem heren koninge vorlengede betto to pinxten, so scholen de sulven sendeboden seghelen in den Slyg, den dach uppe den sondach trinitatis[6] to Sleswiik to vorsokende; doch so mogen de sulven sendeboden des besten dar ane ramen; over den vorscreven dach to Sleswiik schal me jo besenden.

[.....]

1. nunctii] nuctii, Aa. 2. Thidemannus] Thid, Aa. 4. Gherardus] Gher, Aa. 5. den dach Philippi et Jacobi] dvs. 1. maj 1420. 6. den sondach trinitatis] dvs. 2. juni 1420.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.